Lt En Ru
El. p.: info@acl.lt, tel. (+370 5) 233 97 86, mob. (+370 6) 001 85 22
Lt En Ru
El. p.: info@acl.lt, tel. (+370 5) 233 97 86, mob. (+370 6) 001 85 22

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas

Mes suprantame, kad kiekvienas verslas turi skirtingus apskaitos poreikius.


Turime žinių ir patirties teikti Jūsų verslui aukščiausios kokybės paslaugas.

Mes visada užduodame sau klausimą, kaip padaryti savo paslaugas geresnes, labiau naudos teikiančias klientui, ir darome tai.

Mes visada ieškome geresnio, efektyvesnio bendravimo. Ir tikrai rūpinamės savo klientais, norime jiems kuo geresnių rezultatų. Tai matyti visur, pradedant biuro aplinka, nepriekaištingu mūsų komandos darbu, dėmesiu detalėms darbe, profesionaliu ir draugišku bendravimu.

Mažoms ir vidutinėms įmonėms siūlome buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos nuo pirminių dokumentų iki balanso sudarymo, mokesčių apskaičiavimo, deklaracijų pateikimo.


Teikiamų paslaugų paketą suformuojame kartu su klientu pagal bendrovės poreikius. Paslaugų paketą sudaro standartiškai teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos bei papildomos kliento pageidaujamos finansinės ar teisinės paslaugos.

Standartiškai buhalterinės apskaitos paslaugai priskiriama sekanti veikla

Papildomai suteikiama galimybė užsakyti sekančias paslaugas

Apskaitoma sumine išraiška, t.y. nevedant prekių sandėlio.

Apskaitoma sumine išraiška, t.y. nevedant prekių sandėlio. Išrašytas pardavimų sąskaitas faktūras klientas pateikia paslaugų teikėjui, o paslaugų teikėjas jas registruoja atitinkamuose apskaitos registruose.

Pagal faktiškai gautus arba išmokėtus pinigus klientas pinigų išmokėjimo / gavimo metu surašo atitinkamai kasos pajamų / išlaidų orderius ir juos pateikia paslaugų teikėjui, o paslaugų teikėjas juos registruoja atitinkamuose apskaitos registruose.

Klientas pateikia paslaugų teikėjui banko sąskaitos išrašą, pagal kurį kiekviena atlikta operacija registruojama apskaitoje atitinkamuose apskaitos registruose

Paslaugų teikėjas apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir įtraukia į atitinkamus apskaitos registrus

Paslaugų teikėjas surašo avanso apyskaitas pagal kliento pateiktus duomenis

Apskaitomas darbo užmokestis

PVM deklaracijos, Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos, kitos įmonėms privalomos deklaracijos

Ketvirtinės deklaracijos, pranešimai apie darbuotojų priėmimą – atleidimą

Balansas, Pelno nuostolio ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas

Apskaitomos prekės, atsargos, jų pirkimas, pardavimas, nurašymas.

Nuomos sutarčių, autorinių sutarčių ir operacijų, susijusių su šiomis sutartimis, registravimas apskaitoje, gyventojų pajamų mokesčio, susijusio su šiomis sutartimis apskaita, deklaravimas.

Dienpinigių apskaičiavimas, komandiruotės išlaidų pagal pateiktus pirkimų dokumentus ir komandiruotės ataskaitas apskaita.

Ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms ir pan.

Paraiškų pildymas bankams , lizingo bendrovėms ir pan.

Buhalterinės apskaitos ataskaitos, formos vadovams.

Prie metinės turto inventorizacijos.

Atsakome už teikiamų paslaugų kokybę.


Mūsų veikla yra reguliuojama Civilinio kodekso bei kitų teisinių aktų.

Prisiimame teisinę atsakomybę pagal Sutartį. Prisiimame materialinę atsakome už savo darbą, pvz., jei dėl mūsų kaltės kontroliuojančios institucijos jums priskaičiuotų baudų ar delspinigių, mes juos kompensuotume.

Teisiškai įsipareigojame kompensuoti užsakovui nuostolius, jei jie atsiranda dėl mūsų kaltės. Veiklos rizika yra apdrausta 0,5 mln., todėl praktinės galimybės patirti nekompensuojamus nuostolius beveik nėra.

Darbe vadovaujamės verslo etikos kodeksu, todėl didelę reikšmę teikiame žodiniam įsipareigojimui.

Rašyti el.laišką